Versterken van het FUNdament van je zakelijke toekomst d.m.v. het vergroten van je realisatiekracht.
Dat is hetgeen ik je kan bieden tijdens mijn coachsessies met jou. Op basis van meer dan 40 jaar werkervaring in verschillende functies bij diverse (internationale) organisaties en als (zelfstandig)ondernemer, heb ik vele ingrediënten verzameld die jou kunnen helpen je persoonlijke gebruiksaanwijzing verder uit te breiden en je daadkracht te vergroten.
Als business coach/trainer heb ik meer dan honderd organisaties (van ZZP-ers tot multinationals) en duizenden mensen succesvol mogen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Vooral gericht op de zakelijke ambities of probleemsituaties, die uiteraard ook onlosmakelijk verbonden zijn met de prive situatie(s).
Veel van deze ingrediënten en ervaringen zijn te lezen in het boek wat ik samen met Stacey Seedorf (State of Mind Network) mocht schrijven: Het Wonder van Waarom Business Edition.
Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek, beginnen we met jouw zakelijke ambitie, jouw foto van de toekomst helder(der) te krijgen. Van daaruit bekijken we waar ik je kan helpen met mijn ervaring, expertise, kennis en netwerk om je te helpen je volgende stappen op weg naar (een vervolg van) je succes te zetten. Daarbij kan ik je helpen d.m.v. coaching/intervisie met je vraagstukken. Of met het vergroten van je persoonlijke vaardigheden. Of het bieden van verschillende werkvormen die jou in je werk kunnen helpen je ambities te realiseren.
Volgens mijn coachees is mijn stijl van coaching spiegelend, soms confronterend, inspirerend, direct maar respectvol, verrassend en verbindend. De Trio-W methodiek uit het eerder genoemde boek is onderdeel van mijn coaching aanpak en het vinden van antwoorden op al jouw (business)vraagstukken.
Tarieven
  • Telefonische intake 1 uur : investering Ronald
  • Strippenkaart 5 sessies op locatie *; 5 x 1,5 uur per sessie = € 1.125,-
  • Strippenkaart 5 sessies online**; 5 x 1 uur per sessie = € 750,-
De strippenkaart wordt vooraf in rekening gebracht.
*) Op locatie betekent dat ik een combinatie kan maken met andere afspraken bij klanten van mij waardoor ik geen extra reiskosten in rekening hoef te brengen. Anders geldt een additioneel bedrag van € 75,- reiskosten voor een reisafstand van maximaal 1 uur.
**) Online betekent via ZOOM, TEAMS, Telefonisch.
Tarieven zijn exclusief BTW en als scholings/opleidingskosten aftrekbaar.