Leiderschap

Om iets nieuws te scheppen, moet vaak het oude

(of een gedeelte ervan) losgelaten worden.

Een andere manier is om nieuwe verbindingen te maken die ertoe leiden dat deze tot inzichten en/of oplossingen komen die je zelf (nog) niet had kunnen bedenken.

Dit kan alleen als je jezelf toestaat bestaande patronen te doorbreken. Tijdens onze masterclasses laat je de verwondering en verbazing toe om jezelf verder te ontwikkelen.

Je leert om vanuit de ruimte die dan ontstaat je creativiteit in te zetten om nieuwe kansen te zien en daarnaar te gaan handelen.

Onze inspiratie, ervaringen, inzichten, energie, denkwijzen en het blijven zoeken naar  de wetenschappelijke invulling van  “The wonder of why”, vormen de basis voor onze Masterclasses.

Hierdoor krijgt je bij ons niet alleen korte theorieën, maar vooral praktische en handige tools en succesrecepten die je direct toe kunt passen.

 

 

Leiderschap is niet van deze tijd, maar van altijd.

Leiderschap is wat je bent, niet wat je doet. Leiderschap is daarom iets van iedereen. Je hoeft namelijk geen leider te zijn om leiding te geven aan je veranderende rol.

Als leidinggevende raak je vandaag de dag je formele functie als leidinggevende steeds meer kwijt en wil je meer sturen op output en beweging.

Je wilt – op afstand – kunnen sturen op autonome inzet én op verbinding tussen je teamleden en de ambities waar je voor staat. Je wilt medewerkers kunnen inspireren en aansporen tot creativiteit, innovatie en groei. Je hebt behoefte aan een nieuwe, eigen visie op leiderschap. Je wilt ontdekken hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen als leider in een dynamische en complexe wereld.

Onze masterclasses gaan in op bovenstaande vraagstukken en uitdagingen.

Kuzala Masterclass In Company

Image result for workshop

Onze Masterclasses zijn vooral praktisch van opzet, dynamisch, inspirerend en actiegericht. Onze ambitie is om in (relatief) korte tijd onze deelnemers tot de kern of essentie te laten komen waarvoor de Masterclass bedoeld is. Zodoende leveren onze Masterclasses niet alleen praktische handvatten om de behandelde stof in de praktijk toe te passen, maar heb je ook nieuwe energie en inspiratie opgedaan om er direct mee aan de slag te gaan. 

De locatie(s) waarop onze Masterclasses plaatsvinden dragen altijd opeen positieve wijze bij aan het hebben van een bijzondere ervaring. Daarnaast blijven wij zelf ook continue op zoek naar vernieuwingen en verbeteringen die wij in onze programma’s verwerken.

MASTERCLASS (zelf)Leiderschap

Goed leiderschap is zelfleiderschap. Het grootste gedeelte van ons gedrag is bijna volautomatisch en is gebaseerd op prikkels van buitenaf en 60.000-70.000 gedachtes per dag. Onbewust en moeiteloos herhalen we het gedrag wat succesvol bleek, imiteren we het gedrag van wat we om ons heen zien en komen we intuïtief tot conclusies. In deze Masterclass geven wij je inzicht over hoe:

  • Jouw eigen denkpatronen en die van anderen binnen je organisatie kunt veranderen;
  • Jouw beïnvloedingsvermogen binnen en buiten je organisatie kunt vergroten;
  • Jouw ruimte in het creatief denken kunt creëren en denkkaders bewust kunt loslaten en oprekken;
  • Jouw creatieve oplossingsvermogen laat groeien.

MASTERCLASS Koers Bepalen

Goed leiderschap is zelfleiderschap. Het grootste gedeelte van ons gedrag is bijna volautomatisch en is gebaseerd op prikkels van buitenaf en 40.000 gedachtes per dag. Onbewust en moeiteloos herhalen we het gedrag wat succesvol bleek, imiteren we het gedrag van wat we om ons heen zien en komen we intuitief tot conclusies. In deze Masterclass geven wij je inzicht over hoe:

  • Jouw eigen denkpatronen en die van anderen binnen je organisatie kunt veranderen;
  • Jouw beïnvloedingsvermogen binnen en buiten je organisatie kunt vergroten;
  • Jouw ruimte in het creatief denken kunt creëren en denkkaders bewust kunt loslaten en oprekken;
  • Jouw creatieve oplossingsvermogen laat groeien.

CONTINUE VERWONDEREN

Tijdens onze masterclasses geven we een aantal antwoorden op vragen achter de Waarom-vraag.

Eigenlijk zijn (bijna) alle waarom vragen te herleiden naar de werking van onze hersenen.

Zo blijken bijvoorbeeld de weloverwogen impactvolle keuzes die je maakt helemaal geen rationele keuzes te zijn.

Tijdens deze masterclass kunnen wij niet alle vragen achter het Waarom beantwoorden. Maar we komen wel ver!